"אסכולת ירושלים" בחקר ההיסטוריה היהודית

" אסכולת ירושלים" בחקר ההיסטוריה היהודית דוד נתן מאיירס בשם הזה קרויה קבוצה של מלומדים בתחומים שונים של מדעי היהדות שפעלו מאז אמצע שנות ה20– של המאה ה20– באוניברסיטה העברית בירושלים . אזכור מוקדם של "אסכולה מדעית ירושלמית" ( כגון זה של חוקר האיסלאם ל"א מאיר בשנת ( 1937 שיקף את התקווה שיהיה אפשר להגיע בירושלים לרמה מדעית חדשה שתעלה על מה שהושג באירופה של המאה ה . 19– מאז אותו הזמן , מכל מקום , החל המונח הזה לציין לא רק ייחוד אינטלקטואלי . הוא מרמז גם על הניסיון לראות את החוויה ההיסטורית היהודית בעד עדשת הציונות . הניסיון הזה נעשה מתוך התלהבות וזכה לתמיכתם של אחדים מן החוקרים בירושלים , שמבקריהם תפסו אותם כהולכים בדרך מוטעית והרסנית . במרוצת הזמן השתמשו במונח הזה גם לציון של ידע המבוסס על שליטה מיומנת במקורות , בעיקר עבריים . יש הרואים באיכות ה"ירושלמית" המיוחדת במינה הזאת תוצאה הגיונית ומבורכת של סביבה הדוברת עברית . אחרים רואים בה תחליף ללמדנות שיש בה נמרצות אנליטית והעזה קונספטואלית . הבדלי הדעה האלה משקפים לא רק שוני בשיטות ובדרכי לימוד , אלא גם תפיסות אידיאולוגיות שונות מראשית המאה ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר