היינריך (צבי) גרץ ‭11 –‬ כרכים של היסטוריה של היהודים שעיצבו במידה רבה את ההכרה העצמית של היהודים ושל קיומם בתוך הזמן ההיסטורי; פרסומם בגרמניה היה הוא עצמו למאורע היסטורי מכונן