איזק מרקוס יוסט‭*,‬מן המתנגדים המושבעים של היהדות הרבנית, היה ההיסטוריון היהודי הראשון שהיו לו לפחות מקצת היומרות המדעיות של הדיסציפלינה החדשה