דיוקנאות של מורי בית המדרש ל"חוכמת ישראל" בברלין, ‭.1897‬ עקרונות הגישה ההיסטורית החדשה ראו את הקיום היהודי כתהליך הנתון לשינויים ולהשפעות היסטוריות ולא כהוויה מטפיזית ועל-זמנית