חילון הזיכרון וחקר ההיסטוריה – מבוא

חילון הזיכרון וחקר ההיסטוריה – מבוא ירמיהו יובל א . זיכרון , זמן ומיתוס אחד הביטויים החשובים של חילון ומודרניזציה של התרבות היהודית הוא יחסה לזיכרון היהודי . התרבות היהודית החדשה מתמודדת עם זיכרונה – או זיכרונותיה – בשני אפיקים עיקריים : ביחסה לסיפורי המקרא ובאמצעות כתיבה היסטורית חילונית . ההיסטוריוגרפיה היהודית הלא מקראית היא תופעה מאוחרת . אם נתעלם מיוספוס פלאוויוס , שכתב בתוך מסורת רומית–הלניסטית , הרי הכתיבה ההיסטורית של יהודים לקהל יהודי החלה רק בסוף הרנסאנס , ובאופן אפיזודי בלבד . ראוי לציון שלמה אבן וירגה , פליט מספרד , שספרו מן המאה ה , 16– שבט יהודה , יצר דגם של כרוניקה הנוטה להסביר תופעות היסטוריות חשובות , כגון שנאת הגויים ליהודים , במונחי העולם הזה ולאו דווקא בחקר צפונות האל והשגחתו . ואולם רק למן המאה ה – 19– ומאז , באינטנסיביות , עד היום – פנו יהודים לחקור את עברם במתודות פנים–היסטוריות מובהקות , המושפעות מן ההיסטוריוגרפיה החילונית המודרנית , ולבסס את זהותם במידה גוברת על מחקרים ונרטיבים אלה . יתר על כן , הם התחילו לחקור את התנ"ך עצמו במתודה ארצית ופניםהיסטורית , ובכך הב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר