החרם מוטל על שפינוזה, ציור של הירשנברג. השקפותיו זעזעו את קהילת היהודים החדשים של אמסטרדם וחוללו בה שערורייה.