ליאו שטראוס – תרבות המערב מבוססת על הקיום בצוותא של שתי מסורות גדולות – התיאולוגיה המקראית והפילוסופיה היוונית הנותנות תשובות מנוגדות לשאלה: מה טוב לאדם?