ליאו שטראוס

רכשו היהודים מודעות היסטורית . המחשבה היהודית החדשה – נושאו ושמו של אחד מספריו העיקריים – עומדת בפני אתגר כפול . מצד אחד קיים ההיסטוריציזם , הגישה המעלה על נס את המסקנות הרלטיביסטיות של היסטוריוגרפיה ביקורתית ומבליטה אותן כנגד הזיכרון וההבנה העצמית היהודיים המסורתיים . מצד אחר , קיים " שובם של היהודים להיסטוריה " כמי שמעצבים את גורלם החברתי והמדיני מתוך מודעות לחירותם . תהליך זה שהוא כולו , על שני היבטיו , פרי החילון החל בחתירתה של היהדות האירופית לאמנסיפציה שהוליכה באורח דיאלקטי לציונות ולקימום הריבונות היהודית בארץישראל . לדעת רוטנשטרייך , הבהרת הנושא הזה – שהוא תפקיד מרכזי בפילוסופיה היהודית – מעודדת פעולה רציונלית . למחשבה היהודית יש תפקיד נוסף והוא לבחון את עקרונות המסורת היהודית כדי להכריע אלה מהם ישימים עדיין בתנאים המשתנים של ההוויה היהודית . לדעתו , המשכיות תרבותית מסוימת בין העבר הדתי לבין ההווה החילוני היא ציווי קיומי , אקזיסטנציאלי , שאם לא יהיה אפשר לקיימו יאבדו היהודים כל לכידות כקהילה . לדבריו , "הפילוסופיה היהודית מופיעה כפרשנות של מקורות משני סוגים : ( של ) טקסטים ו ( ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר