נתן רוטנשטרייך: תפקיד נוסף למחשבה היהודית – לבחון את עקרונות המסורת היהודית כדי להכריע אלה מהם ישימים עדיין בתנאים המשתנים