הרב קוק חתר להרמוניה החובקת את כלל התופעות וחייב גם תנועות היסטוריות, כציונות, שעמיתיו החרדים ראו בהן תופעות שליליות