אברהם יצחק הכהן קוק

המשותפת למתחרה הזר – ליהודי – גורם המלכד את כל המעמדות , ובניגוד לכל התקוות של אנשים בעלי רצון טוב – יהודים ושאינם יהודים – היא תלך ותחריף "ככל שיגדלו ממדי המשבר של השיטה הקפיטליסטית . " "הכוחות הנלחמים זה בזה ילכו ויתקרבו זה לזה במלחמה המשותפת ביהודים . " אין ליהודים שום מוצא מלבד נטישת אירופה . ואולם ההגירה כשהיא לעצמה , ואפילו ל"ארצות החופש , " לא תפתור את השאלה היהודית , ומה גם שהשערים ב"ארצות החופש" עשויים להינעל . הדבר הדחוף ביותר הוא אפוא לכוון ולארגן את ההגירה היהודית הסטיכית בדרך שתצמח ממנה "מולדת לאומית . " שש שנים תמימות ( 1909-1903 ) האמין סירקין שמצוקת ההגירה הפראית היהודית היא כה רבה וחוסר התוחלת שבה כה ברור עד שאם יש אפשרות להשיג לעם היהודי מקום כלשהו תחת השמש – מחוץ לארץ–ישראל – יש לבסס את התקווה הציונית ( למרות מקומה של ארץ–ישראל בתודעת הדורות ) על מקום אחר . לאחר מכן הגיע להכרה כי את הציונות יהיה אפשר להגשים – אם בכלל – רק בציון . ואולם לאורך כל הדרך הדגיש כי רק אם תהיה לבניית המדינה היהודית החדשה תשתית סוציאליסטית ( הלאמה של הקרקע , אוצרות הטבע ואמצעי הייצור העיקריים...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר