נחמן סירקין שקד כל ימיו להוכיח כי שני האידיאלים השונים – חידוש מדינת היהודים וכינונה של חברה סוציאליסטית – כרוכים זה בזה במימושם