נחמן סירקין

משועבדפ כפוף ומציית לו ... [ הוא ] קיבל את התורה מסיני לא בתור מקבל פשוט אלא בתור יוצר עולמותפ" כך ניתנה לאיש ההלכה תחושת אחריות ואוטונומיה רוחנית . על ידי כך הוא נמנע מליצור תרגום המבהיר או משנה את תכניה של ההלכה , אלא רק מבהיר את הדינמיקה הצורנית של הפסיקה ; בתוך כך הוא מדגיש את חשיבות הכרת המציאות , שהיא תנאי להחלת עקרונות ההלכה . הפילוסופיה והספרות הכללית חלחלו גם אל דרך ניתוח הסוגיה התלמודית . ההלכה הובהרה לאור "מושגי–על" מופשטים , מהם נגזרה ההלכה הפרטנית , והכול מתוך שימוש ברטוריקה בריסקאית–ישיבתית אך בעלת השקה לצורות חשיבה הלקוחות מהפילוסופיה הניאו–קאנטיאנית . עטיפה פילוסופית זו , שעם חלוף השנים התחלפה בעמדה אקזיסטנציאלית יותר , אפשרה לציבור רחב להשתתף בשקיקה בחוויית הלימוד שהציע בשיעוריו . השילוב הזה נהפך אצלו לעמדה רבנית רשמית , והוא נמנע מלסמוך לרבנות עד שישלים פרח הרבנות את לימודיו באוניברסיטה . החילוניות סולובייצ'יק מבחין במאמרו "קול דודי דופק" ( שהוזכר לעיל ) בין "ברית גורל" ל"ברית ייעוד . " הגורל "מציין בחיי האומה ] ... ו ] היחיד קיום מאונס" המתאר את עובדת שייכותך לאומה ז...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר