משה מנדלסון נכנס לעיר ברלין, בתחריט משנת ‭.1792‬ טיעון שיטתי על מעמדה של הדת במדינה רציונאלית: למדינה זכות לכפות על אזרחיה למלא את חובתם, הדת חייבת להיזקק לשכנוע פנימי בלבד