אלבר ממי חווה על בשרו את הזהות המסוכסכת של צעיר יהודי בעולם קולוניאלי