ישעיהו ליבוביץ' – ערכים מוסריים של ממש, כמו מצוות דתיות, יש להם משמעות רק אם הם נבחרים בידי היחיד מתוך חירות מלאה מכל לחץ או כפייה