ברנאר לזאר (במרכז) בזמן משפטו החוזר של דרייפוס. לשלוש אידיאולוגיות רבות עוצמה – הלאומיות, האנטישמיות והסוציאליזם – היתה השפעה מכרעת על חייו ועל דרכו