הרמן כהן: המונח העברי "שלום" נגזר מן המונח "שלם" – אין ההוויה האנושית שלמה אלא אם כן היא מבוססת על צדק חברתי ועל השלום