הרמן כהן

הרמן כהן פול מנדס–פלור הרמן כהן ( 1918-1842 ) היה בנו של חזן וסיים בית מדרש לרבנים בברסלאו ( גרמניה , ( מוסד שהיה הולם בימינו את הזרם הקונסרבטיבי ביהדות . העניין שלו בפילוסופיה גבר על חינוכו הרבני והוא נעשה לאחת הדמויות המרכזיות בזרם הניאוקאנטיאני , ולמייסדה של אסכולת מארבורג רבת–ההשפעה שבזרם הזה . נוסף על מחקריו בתורת ההכרה ובאתיקה שנועדו לבסס את תורת קאנט ולעדכנה נוכח התפתחויות חדשות במדע ובחברה , היה כהן גם אינטלקטואל לוחם . הוא תמך במפלגה הסוציאלדמוקרטית בתקופה שרק מעטים מאנשי הרוח של גרמניה תמכו בה . הוא גילה אומץ לב אזרחי גם בעניינים יהודיים , כאשר התגלה כאויב מושבע של האנטישמיות וכמגן נלהב לזכויות האזרח של היהודים . הוא הרבה לכתוב גם על הפילוסופיה הדתית היהודית . כהרבה הוגים יהודיים אחרים ראה עצמו חייב להגיב על האפיון השלילי שנתן קאנט לדת היהודית כדת מדומה , בשל עבודת האל העבדותית שלה , שכולה פולחן ממוסד , ובשל הימנעותה מהדגשת האתיקה כעבודת האל האמיתית . כהן ניצל את ידיעותיו המופלגות ביהדות כדי לטעון שהאידיאליזם האתי של קאנט והיהדות מסכימים זה עם זה . לפי תפיסתו , מניחה האתיקה ה...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר