ז'בוטינסקי ראה בתנ"ך וברעיונות הנביאים את תרומתה העיקרית של התרבות היהודית לעולם. לדידו, פניה של היהדות התנ"כית היו לתיקון חברתי הצופה אל העתיד