שמשון רפאל הירש

שפת הגותו היתה מושפעת מן המקרא ומספרות הקבלה והחסידות . גורדון היה קרוב מאוד למייסדי הקבוצה והמושב , אך לא היה מוכן לקבל את הנחותיהם כי צורת התארגנות חברתית יכולה להיות מקודשת . לדעתו , עצם האמונה במסגרת מסוכנת . הוא הגן גם על חבריו בקבוצה וגם על חבריו במושב . בסוף ימיו עקב מצב בריאותי הצטרף לדגניה . שם קיבל את ההודעה על רצח בנו . אף שביקש לפרסם רק את הכתבים שעשויים לדבר אל לב תלמידיו – פרסמו ממשיכיו כמעט את כל כתביו . השפעתו על הציונות החדשה היתה רבה – גם על הוגים ציוניים כמו מרטין בובר , ש"ה ברגמן ונתן רוטנשטרייך וגם על דורות של חלוצים בוגרי תנועות הנוער . באמצע שנות ה20– של המאה ה20– נוסדה על שמו תנועת הנוער גורדוניה . היו שייחסו לו בטעות את "דת העבודה , " אך המושג הזה אינו מוזכר בכתביו והוא רחוק מתפיסתו . לקריאה נוספת : כל כתבי גורדון – האדם והטבע , הספריה הציונית , תשי"ד . האומה והעבודה , הספריה הציונית , תשי"ד . מכתבים ורשימות , הספריה הציונית , תשי"ד . מוקי צור , אך אינך בודדה במקום – מכתבים לגורדון וממנו . אלי שבייד , היחיד של א"ד גורדון , הקיבוץ המאוחד . שמשון רפאל הירש  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר