אברהם גייגר

אברהם גייגר פול מנדס–פלור גייגר ( 1874-1810 ) גדל בקהילה מסורתית בגרמניה , אך כבר בגיל צעיר היה משוכנע שהיהדות מצויה בשקיעה בשל התפיסה המאובנת שלה את המסורת ואת ההלכה . היהדות , טען , זקוקה לשינוי מיידי . התמורה הנכספת אינה יכולה להיות שרירותית ; להפך , עליה להתבסס על פרשנות מחודשת , "מדעית , " של הכתבים המייסדים של היהדות , ובעיקר המקרא והתלמוד . בפרשנותו הזאת הוא מיזג את המצווה המסורתית של תלמוד תורה עם מדעי היהדות . גייגר זכה להערכה רבה בשל בקיאותו הן בכתבים המסורתיים והן במחקר המודרני שלהם , ונעשה למורה ההוראה המרכזי של הרפורמה . במחקר התלמוד סירב בעקשנות להכפיף את הניתוח המדעי לפרשנות הרבנית , ובמחקר הביקורתי של המקרא הכניס חידושים רבים . עד לזמנו נמנעו אנשי מדעי היהדות מניתוח מדעי של המקרא , וכך הופקר השדה הזה למלומדים פרוטסטנטים , אך גייגר הורה שמחקר ביקורתי של המקרא הוא עיסוק לגיטימי ליהודים . הוא גם היה המלומד היהודי הראשון שערך מחקר על ישו מנקודת ראות יהודית . בניגוד לתיאולוגים הנוצריים הדגיש שישו לא מרד בתורת הפרושים אלא להפך ,  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר