א"ד גורדון עודר בגינה. "הזקן" ביקש לשכנע את החלוצים שגם אם לא תצלח התוכנית הגרנדיוזית להעברת מיליונים לארץ – יש ערך אנושי ולאומי לעבודתם בהעמידה טיפוס של אדם יהודי בריא יותר