ברנר (כאן בציורו של אורי ליפשיץ) דגל באירופיזציה של התרבות היהודית וראה במסורת הדתית ובעיקר בהלכה מכשול המסכן את המשך קיומו של העם