ישעיהו ברלין – בזכות כשרונותיו וקסמו האישי הצליח לנוע בחופשיות בין העולמות בלי לטשטש את זהותו או לוותר על עקרונותיו