ברדיצ'בסקי עם רעיתו ובנו – תיקון לבריחת הדור הצעיר אל תרבויות אחרות יבוא רק במהפכה רוחנית של העם שישליך אחרי גוו את עולם ההלכה ויחתור להיות ככל העמים האירופיים