שמואל הוגו ברגמן היה מנהלו הראשון של בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי בירושלים, פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית והרקטור הראשון שלה