בן-גוריון בשדה-בוקר. הגותו הלאומית היתה בנויה רבדים-רבדים. המבנה המשותף לרבדים האלה היה הצירוף הפרדוקסלי לכאורה בין הריאליזם לנטיות האוטופיות