בורוכוב ראה בייחודו של האופי הלאומי היהודי ביסוס לזכותם של היהודים לקיום לאומי עצמאי