חנה ארנדט בטקס חתימת מסמכי ההתאגדות של הקרן על שם יהודה מאגנס, דצמבר ‭.1948‬ עניינה בעמה וביהודיותה וניסיונה לרדת לעומק הטרגדיה היהודית עיצבו את מחשבתה והגותה בתחום הפוליטיקה והפילוסופיה