אחד העם עם בנו ובתו בתצלום משנת ‭.1910‬ שיטה מחשבתית שלמה להבנת תרבות ישראל