תמונה מתוך הצגת "נפש יהודי‭,"‬ תיאטרון חיפה ‭.1982‬ היהודי שהתנצר, אוטו ויינינגר, ביטא את שאט הנפש שחש כלפי יהודיותו