שנאה עצמית יהודית

בקינות של ימי הביניים , המאזכרות שוב ושוב את עקדת יצחק מתוך קבלת הדין , עקדת יצחק אינה מוצגת כנורמה אידיאלית של חיים דתיים , וקינות אלה מביעות כאב וצער על העדר התמורה לקורבנות הרבים שנדרשו בני ישראל להקריב על מזבח אמונתם . ודאי שעקדת יצחק לא היתה מעולם הבסיס התיאולוגי שממנו נגזרת התלות שבין המוסר לרצון האל . סיכומו של דבר , המגמה המרכזית של המסורת היהודית מכירה בקיומו של מוסר אוטונומי ורואה בו תשתית בסיסית של ארגון החיים החברתיים והדתיים כאחד . לקריאה נוספת : דניאל סטטמן ואברהם שגיא , דת ומוסר , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ"ג . אבי שגיא , יהדות : בין דת למוסר , תל–אביב , הקיבוץ המאוחד , . 1998 שנאה עצמית יהודית  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר