עקדת יצחק בציור של רמברנדט. העקדה נתפסה בהגות היהודית לדורותיה כביטוי לקונפליקט אפשרי בין דת למוסר, ויש הרואים בה דוגמה לקונפליקט המוכיח שיש ניגוד בין צווי האל למוסר