ציורו של גוסטב דורה: משה מנפץ את לוחות הברית. לא ניתן לתאר עמדה כלשהי בדבר "המוסר" כעמדה המאפיינת את כלל העם היהודי, את המסורת היהודית בכללותה או את הדת היהודית על כל זרמיה וגווניה