פסלו של יצחק דנציגר "נמרוד" ‭(1939)‬ שימש סמל להשקפה הכנענית בדבר קיומה של אומה עברית קדומה, פגאנית, שישבה בארצות "הסהר הפורה‭,"‬ השקפה שהיוותה ריאקציה של חוגים מתוך בני הארץ וגידוליה כלפי האידיאולוגיות היהודיות ובכללן הציונות