כנעניות

כל ההשפעות האלה נקלטו בתוך ראייה מקורית מיוחדת של " המצב היהודי , " שצמחה אצל ראשוני תנועת הפועלים בארץ–ישראל בימי העלייה השנייה והשלישית . תקוותיה של הציונות המדינית לעליית המונים ולרכישת צ ' ארטר , זיכיון , על הארץ נכזבו . מעט האלפים של עולים אידיאליסטים שניסו לעבור לחיי עבודה עמדו בפני ייאוש . על רקע זה נאחזו כמה מבעלי ההשפעה הרוחנית בעלייה השנייה ( א " ד גורדון , י " ח ברנר , ברל כצנלסון , דוד בן–גוריון ויצחק טבנקין ) בכמה מן הניתוחים של ההוגים ה " קלאסיים " של הציונות הסוציאליסטית , שהיו למעשה בני זמנם , ובהם בורוכוב וסירקין , כדי לבאר מדוע מפגר בואה של העלייה ההמונית שלה ציפו הכול . כדי לרומם את ערך המעשה המועט הנוצר בארץ בידי המעטים החיים בה , הועלה האידיאל של " החלוץ העובר לפני המחנה . " ערכם של העשייה והעושים נתפס כהכנת הארץ והיישוב לעליית המונים שסופה להגיע בתוקף נסיבות הגורל היהודי , הרדיפות , האפליה וההתרוששות . החלוצים הם בעלי הכרה מעטים היוצרים מרצון , ועל פי בחירה מוסרית , ומתוך נכונות לקבל עליהם את החיים הקשים , את התנאים לקליטתם של מאות אלפים שיבואו אחריהם לארץ מתוך או...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר