חלוציות

חלוציות מנחם ברינקר המונח נוצר בארץ–ישראל בתקופת העלייה השנייה ( 1914 -1903 ) וקנה לו מהלכים בימי העלייה השלישית ( 1923-1919 ) ואחר כך בכל שנות היישוב שקדמו להקמת המדינה . הוא נקשר גם כשם תואר לשתי העליות הנ"ל , שכונו "העליות החלוציות , " ולתנועות הנוער "החלוציות , " שדגלו באידיאלים שהנחו את העליות האלה : התיישבות חקלאית בארץ–ישראל והקמת חברה שהצדק והשוויון שולטים בה . יותר מכל מונח אחר מגלה המונח הזה את ההשפעות המגוונות שהשפיעו הסוציאליזם הרוסי והפילוסופיה הגרמנית על ההלכה והאתוס של הציונות הסוציאליסטית בימי הגשמתה בארץ–ישראל . בתנועה הנארודניקית ( הסוציאליזם הרוסי הפרה–מארקסיסטי ואחר כך האנטי–מארקסיסטי ) הושם דגש על המשכיל ה"הולך אל העם" לחנכו לאידיאלים של חירות ושוויון ומכין את הקרקע למהפכה . תהליך חינוכי כזה היה בעיני הנארודניקים קודם לכל שינוי של השלטון או לכל שינוי של המבנה החברתי והכלכלי . כשהחל המארקסיזם להשפיע על הסוציאליסטים הרוסיים בשנות ה90– של המאה ה , 19– היו תלמידיו הראשונים נבוכים מכך שברוסיה לא היה קיים מעמד פועלים רחב ובעל הכרה , האמור להיות ה"נושא" של המהפכה החברתית ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר