דגניה בת חמישים, כרזה של הקרן הקיימת. ללא החדשנות המהפכנית לא היתה מתחוללת התחדשות החיים המדיניים והחברתיים של היהודים בישראל