רחוב ב"שטעטל" תחריט עץ של ש' יודוביץ. מחיר ההצטרפות של היהודים ללאומיות הטריטוריאלית החדשה – מחיקת סממני התודעה הלאומית הנפרדת שהיו אחוזים ודבוקים בפולחן הדתי