פליטי שואה המובלים בידי אנשי "הבריחה" דרך הרי האלפים בדרכם לארץ-ישראל. הקשר אינו בין השואה לבין הקמת המדינה, כי אם בין תוצאות השואה להקמת מדינת ישראל