קריקטורה אנטישמית משנת 1920 מאוסטריה: נחש בעל ראש יהודי חונק את הנשר האוסטרי. מזווית-ראייה יהודית, ראיית השואה כשיאו של הקונפליקט בין העם היהודי לאומות העולם וכצידוק האולטימטיבי של הציונות; מזווית-ראייה כללית, השואה כשיאו של תהליך ברוטליזציה של החברה והמדינה.