היהודי הנודד, ציור של גוסטב דורה. היו שראו בגלות מבחן אמונה ונאמנות, היו שראו בה עונש והיו שראו אותה כמאפשרת שליחות שהוטלה על עם ישראל