גלות

גלות פול מנדס–פלור המושג "גלות" הוא מושג רחב יותר ומקיף יותר מן המושג " גולה . " כממשות היסטורית יצא חלק מן העם לגלות מצרים עוד לפני חורבן הבית הראשון בידי בבל , ובעת חורבן הבית השני בידי הרומאים כבר היתה פזורה יהודית בארצות שונות , לרבות רומא . הכובשים בעולם העתיק – אשור ובבל , כמו רומא שמונה מאות שנים אחריהן – לא הגלו עמים שלמים מעל אדמתם , אלא הסתפקו בהגליית לוחמים , אליטות כלכליות ותרבותיות ואנשי מקצוע שהכוח הכובש נזקק להם . לפיכך , גם לאחר כישלון מרד בר–כוכבא , שישים שנה לאחר חורבן הבית השני , הוסיף חלק ניכר מן העם – ואולי רובו – לשבת בארץ–ישראל . ואולם היישוב הזה הלך והידלדל בהדרגה בשל יציאת יהודים מן הארץ – ללא גירוש – בעיקר מסיבות כלכליות . במאה ה7– לספה"נ נכבשה הארץ בידי צבאות המוסלמים והיהודים שישבו בה רובם ככולם התאסלמו . המושג " גלות" כולל אפוא הרבה יותר מעובדת הפיזור הגיאוגרפי של היהודים והעדר טריטוריה משותפת להם . מובעת בו ההשפלה שבאובדן העצמאות המדינית ובהרס המקדש – מרכז הפולחן הדתי – בצד המשך החיים מחוץ למולדת ההיסטורית כמיעוט לאומי–דתי הנתון לחסדי האומות .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר