איור-מזכרת של ליליען לצירי הקונגרס הציוני בשנת ‭.1902‬ דוברי הציונות הרבו להשתמש במונחי הגאולה ואף העבירו אותם מן האדם, העם והחברה אל הארץ והאדמה