למעלה: ירושלים בתחריט משנת ‭.1604‬ למטה: חיפה והכרמל בתחריט משנת ‭.1682‬ המיסטיקה היהודית אינה מוותרת על הזיקה לארץ-ישראל, האתר הנצחי של ההתגלות