ציור של ז'ינובי טולקאצ'ב – "דרגשים‭:"‬ שחרור מיידאנק ואושוויץ. ההיסטוריה הארוכה של גירושים, מעשי-טבח והשמדות מוכיחה כי כשהאנטישמיות גואה ואילו הסובלנות בשפל – מתחסלות קהילות של יהודים