אנומליה ונורמליזציה

לעצמו רעיון מרכזי זה של פוירבאך וכן גם את ביקורת הדת של הגליאני נוסף מן השמאל : היהודי , משה הס ( ר' ערך במדור זה . ( בהשפעת האחרון ראה בדת לא רק ניכור אלא גם מחאה ( מנוכרת לעצמה ) על התנאים הלא–אנושיים של החברה הקיימת , "אופיום של ההמונים . " "ביטולה של הדת כאשליה בדבר האושר של האדם בעולם הבא תסלול את הדרך לאושרו של האדם עלי אדמות . " גם לפרידריך ניטשה היתה האמונה הדתית בראש ובראשונה אשליה . "מות האלוהים , " שניטשה ראה בו את החוויה המרכזית של האנשים המשכילים בזמנו , הוא תוצאה של ביקורת המטפיזיקה של קאנט וההכרה שהמדע אינו מספק ידיעה מוחלטת בדבר ישויות מוחלטות קבועות או מתמידות כלשהן . היאחזות בדת היא אקט של ייאוש . מחמת הניהילזם הפוקד בני–אדם משהם חדלים להאמין ב"עולם אמיתי" שמעבר לתופעות החיים ( החולפות כולן ) – "עולם אמיתי" דתי , מדעי או פילוסופי – ניהיליזם שעליו צריך להתגבר באימוץ ערכים חדשים . בעיניו כל המושגים הוותיקים של המטפיזיקה המסורתית – הנפש , הדבר כשהוא לעצמו , האובייקט המתמיד בעצמותו – הם כולם פיקציות . אך ראש וראשון לכל אלה הוא מושג האל בכל צורה שמבינים אותו . ביקורת–הדת ש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר