"ברכת הרב‭,"‬ ציור של מוריץ אופנהיים. הנאמנות לחוקי המסורת נוסחה בעיקרי אמונה שיהודי חייב היה לקבלם.