פתח דבר

פתח דבר לידתה של יוזמה ספרותית–מחקרית היא פעמים רבות פרי של זיווגים אקראיים , אם כי בדרך כלל יש לה , ליוזמה כזאת , רקע כלל לא מקרי . ואכן , לידתה של היוזמה להוצאתו לאור של זמן יהודי חדש לא היתה לידת–אקראי . שלושה סיפורים אישיים ימחישו זאת . בזיכרונם של בני דורי נחרת הסיפור על פגישתו של בן–גוריון עם הרב ישעיה קרליץ ' ) החזוןאיש . ( ' באותה פגישה , שהתקיימה בשלהי , 1952 המשיל 'החזון–איש' את הציונות החילונית לעגלה ריקה , שצריכה לפנות דרך במעלה ההר לעגלתה המלאה של היהדות האורתודוקסית ( משל שנלקח בשינוי צורה ממקור תלמודי . ( נקל לשער מה היתה תגובתם של רבים למשמע מנהיגה של היהדות החרדית האנטי–ציונית המתאר אותם ככלי ריק . לא הייתי שלם עם תשובתו של בן–גוריון . תמהתי מדוע קיבל את הנחתו של איש–שיחו , כאילו יש 'עגלה דתית' אחת ומאוחדת וכאילו מולה ניצבת ' עגלה חילונית' אחת ומאוחדת . וקשה מאלה : בהציגו , לשיטתו , את תכולתה של 'העגלה המלאה החילונית , ' מנה בן–גוריון עניינים כגון ההגנה על המדינה ועל חיי אזרחיה , יישוב הארץ , בניינה ופיתוחה ; ואני שאלתי את עצמי : האם לא נכשל בן–גוריון בכך שלא הדגיש דוו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר